zhaozhiyong

留言本

这是一个留言本,是由程序自动生成的页面,您可以对其进行任意操作。
65条评论
 • 疾靠 发表于 2周前 回复

  溪头烘药烟霞暖,花下围棋日月长。

 • 词倘 发表于 2周前 回复

  旋抹红妆看使君,三三五五棘篱门,相排踏破倩罗裙。

 • 滋霉 发表于 2周前 回复

  谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

 • 涝屎 发表于 2周前 回复

  我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

 • 奔舜 发表于 2周前 回复

  相看两不厌,只有敬亭山。

 • 安德 发表于 2周前 回复

  万里悲秋常作客,百年多病独登台。

 • 兆牙 发表于 2周前 回复

  好雨知时节,当春乃发生。

 • 谴涟 发表于 2周前 回复

  重来应共今来别,风堕香残衬绿莎。

 • 持涝 发表于 2周前 回复

  蜀相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

 • 伪陀 发表于 1周前 回复

  晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

 • 匙究 发表于 1周前 回复

  试倩悲风吹泪,过扬州。

 • 记奄 发表于 1周前 回复

  此笑知谁领解,无言独倚东风。

 • 悦图 发表于 1周前 回复

  常存抱柱信,岂上望夫台。

 • 味胰 发表于 1周前 回复

  闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

 • 箍澳 发表于 1周前 回复

  行路难!行路难!多歧路,今安在?

 • 竞矣 发表于 1周前 回复

  三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

 • 拘账 发表于 1周前 回复

  月既不解饮,影徒随我身。

 • 翱炙 发表于 7天前 回复

  看花美倩偏工。举花消息方浓。

 • 琶甲 发表于 6天前 回复

  可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!

 • 口勇 发表于 6天前 回复

  相看两不厌,只有敬亭山。

 • 麓死 发表于 5天前 回复

  试倩悲风吹泪,过扬州。

 • 屎搪 发表于 5天前 回复

  我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

 • 孤淖 发表于 4天前 回复

  倩谁寄语春宵,城头画鼓轻敲。

 • 凉图 发表于 4天前 回复

  九牛二虎之力衣冠禽兽

 • 糠幌 发表于 4天前 回复

  十四为君妇,羞颜未尝开。

 • 是迪 发表于 4天前 回复

  八月蝴蝶来,双飞西园草。

 • 济次 发表于 3天前 回复

  日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

 • 佳菲 发表于 3天前 回复

  细草微风岸,危樯独夜舟。

 • 儇裙 发表于 2天前 回复

  十四为君妇,羞颜未尝开。

 • 桌抵 发表于 2天前 回复

  仙人垂两足,桂树作团团。

 • 旅疽 发表于 1天前 回复

  金陵城上西楼,倚清秋。

 • 刂胺 发表于 18小时前 回复

  昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

 • 偌傧 发表于 17小时前 回复

  四分五裂黔驴技穷

 • 某灿 发表于 7小时前 回复

  亲朋无一字,老病有孤舟。

 • 偻淖 发表于 6小时前 回复

  郁郁葱葱千奇百怪

热评文章
文章归档